lördag 12 juli 2014

Nya Moderaterna garanterar mindre barngrupper i Örebros förskolor

I sin artikel, i NA den 7/7, lyfter förskoleupprorets företrädare fram behovet av mindre barngrupper i Örebros förskolor. Det är bra. Nya Moderaterna i Örebro har sedan 2011 prioriterat över 50 miljoner kronor för färre barn per grupp förskolan.

Tyvärr tar dock Jansson med flera upp Stefan Löfvéns löfte om mindre barngrupper utan att berätta att Socialdemokraterna i Örebro gång på gång sagt nej till mindre barngrupper. De har sagt nej till budget-satsningar på mindre barngrupper, de har till och med sagt nej till att ta fram en långsiktig plan för att minska barngruppernas storlek och strax innan sommaren sa de nej till att lokalförsörjningsplanen skulle arbeta för mindre barngrupper.

De nya förskolor som Socialdemokraterna i Örebro vill bygga ska ha plats för 20 barn istället för de 15 barn per grupp som Löfven nu utlovat. Statistik visar också att rödgröna kommuner har större barngrupper än Allianskommuner.  Dessutom vill Socialdemokraterna, precis som Sverigedemokraterna finansiera sina förslag med en bankskatt som kommer leda till höjda räntor. Det en ekonomiskt trängd barnfamilj vinner på minskade barngrupper kommer de att förlora på höjda boendekostnader.

Nya Moderaterna i Örebro prioriterar ner en stor politisk organisation, skrytbyggen och betong till förmån för 50 miljoner mer till skolan. 14 miljoner av dessa satsar vi på mindre barngrupper och 16 miljoner på att minska klasserna i skolan. Den socialdemokratiska majoriteten har istället valt att skära ner 10 miljoner på skolan i Örebro.

Vi tror att Örebro blir tryggt med en bättre förskola och skola. Vi vill ha en förskola och skola där personalen ser varje barn och där alla barn får det stöd de behöver. Föräldrars engagemang är bra och välkommet, men får aldrig vara ett villkor för att en elev får en bra utbildning. Varje elev som går ut utan godkända betyg i alla ämnen är ett misslyckande för skolan och samhället.

Vi älskar Örebro, men inget är så bra så det inte kan bli bättre. Händelserna under vintern och våren visar att Örebro behöver bli tryggt. Vi satsar på en bättre skola och en förskola med mindre grupper som en del i detta. Nya Moderaterna är Örebros trygghetsparti.Inga kommentarer:

Skicka en kommentar