onsdag 16 juli 2014

S skär ner på skolan i Örebro

Som vanligt skyller Örebros Socialdemokrater sina egna tillkortakommanden inom skolans område på Alliansregeringen. Att en medveten prioritering på allt annat än skolorna i Örebro ger effekter, utelämnar Esbjörnsson och Ekerbring i sitt debattinlägg, i NA den 11/7, om gymnasieskolan.

Jag har besökt alla Örebros gymnasieskolor, och de flesta gymnasielärare som jag har träffat anser att den förändring som Alliansregeringen har gjort av gymnasieskolan har varit bra och nödvändig. Den ger ett tydligt fokus på vidare studier eller yrkesliv. Kraven och kvalitén har ökat vilket gynnar eleverna och deras utsikter att få ett arbete. Dessutom har Alliansregeringen satsat 7 miljarder mer på skolan än vad som gjordes under den förra Socialdemokratiska regeringen.

40 miljoner har Esbjörnsson skurit ner på skolan sedan omvalet. Socialdemokraterna har lagt ner Örebros bästa gymnasieskola, trots sitt vallöfte att ingen skola skulle läggas ner. De näst intill ignorerar skolpersonalens rop på tydlighet och mer resurser och de har år efter år sagt nej till Nya Moderaternas förslag om att satsa mer på skolan. Socialdemokraterna i Örebro har kapitulerat från sitt ansvar för den kommunala skolan vilket även genomsyrar debattartikeln.

Höstens val kommer till stor del handla om skolan och i Örebro är skiljelinjen mellan Nya Moderaterna och Socialdemokraterna tydlig. Vill du ha slut på nedskärningar i Örebros skolor ska du rösta på Nya Moderaterna. Vill du ha mindre grupper i förskolan, färre elever per klass och ett gediget arbete mot mobbning ska du rösta på Nya Moderaterna. Vill du ha en tydlig skolpolitik där krav ställs att varje elev i Örebros skolor ska mötas med respekt och höga förväntningar samt tidigt få stöd när behov finns, ska du rösta på Nya Moderaterna.

Är du som jag övertygad om att ett Örebro med en bra skola är ett tryggt Örebro ska du lägga din röst på Nya Moderaterna den 14:onde september. Nya Moderaterna är Örebros trygghetsparti.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar