måndag 4 augusti 2014

Hög tid att prioritera skolan i Örebro

Jag är nu tillbaka på Rådhuset efter några veckors ledighet och är ordentligt taggad för valrörelse.

Nya Moderaterna i Örebro anser att de viktigaste frågorna i höstens val är jobben, skolan och tryggheten. På alla dessa områden anser vi att det Socialdemokratiska styret i Örebro har kapitulerat! De inser inte sitt ansvar, de skyller allt på Alliansregeringen och ropar ständigt efter mer pengar för att dölja sina egna felprioriteringar.

Idag ironiserar Esbjörnsson på sin blogg om Folkpartiets kritik av de minskade resurserna i Örebros skolor. FP påpekar enligt Esbjörnsson att pengar till böcker inte finns och han verkar mena att FP med detta är emot satsningar på IT…

Jag kan hålla med om att FP inte är de största anhängarna av en modern skola men kritiken av minskade resurser som framförs av mina FP-kollegor är korrekt. S har medvetet prioriterat ner resurserna till skolan genom att spara 40 miljoner under de senaste tre åren. Är det klokt när resultaten i Örebros skolor är som de är?

Vi Moderater går till val på mer resurser till skolan i Örebro. Vi vill ha färre elever i klasserna och ett tydligt fokus på trygghet och kunskap. I Örebros skolor ska det vara nolltolerans mot mobbning och kränkningar. I Örebros skolor ska varje elev mötas av höga förväntningar och ges rätt förutsättningar för att klara skolans mål.

Jag anser att Alliansregeringen, genom alla skolreformer, har bäddat väl för oss ute i kommunerna – Det hög tid för oss att ta vårt ansvar och i Örebro skapa en skola där varje elev ges möjlighet att når sin fulla potential.

 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar