fredag 8 augusti 2014

Trygga elever lär sig mer

Jag är fast övertygad om att trygga elever lär sig mer. Därför är det så viktigt att varje skola, rektor och lärare jobbar med värdegrundsarbetet varje dag.

Frågan belyses idag från två håll i lokal media. Helén Karlsson tar upp frågan i sin NA-krönika (se nedan) och Radio Örebro rapporterar om skadegörelse på skolorna i Örebro.

Jag håller med Helén om att mer fokus i skolan bör läggas på ordning och studiero i klassrummet. (Jag förordar dock inte betyg i ordning och uppförande!) Det måste ges förutsättningar för lärande. Här har så klart föräldrarna ett stort ansvar att uppfostra sina barn men skolan måste sätta sina regler och vara tydlig med vad som gäller i skolan. Barn är anpassningsbara och sätter vi ribban från början och håller i så blir förutsättningarna för studiero och ordning bättre ju äldre eleven blir.

Jag vill ha nolltolerans mot mobbning och kränkningar i Örebros skolor. Så fort något händer ska personalen reagera och samstämmigt veta vad som ska göra. Varje skola ska tillsammans med eleverna jobba med trivsel. Jag tror att när eleverna trivs och är stolta över sin skola så är de mer måna om skolan och varandra.

Detta förutsätter fler vuxna i skolan och färre elever per klass än vi har i Örebro idag. För att läraren ska ha en chans att se varje elev och möta deras olika behov måste grupperna bli mindre och då speciellt i de yngre åldrarna.

Jag kopplar trygghetsarbetet även till skadegörelsen. Jag anser att det i värdegrundsarbetet ingår hur vi beter oss mot varandra och vår omgivning. Eleverna ska lära sig att vara rädda både om varandra och om arbetsmiljön på skolan. Det är fel att kränka en person och det är fel att proppa igen ett handfat!
 


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar