torsdag 14 augusti 2014

Bra besked om mer idrott i skolan

Ett välkommet besked om mer idrott i skolan kom igår från Alliansregeringen. Förslaget väckte tyvärr inga större rubriker i lokal media men vi Örebromoderater jublade! Förslaget ligger helt i linje med den politik som vi bedriver lokalt i Örebro.

Jag tror stenhårt på Bunkefloprojektet och på att fysiskt aktiva elever har större förmåga att ta till sig den kunskap som skolan förmedlar.  Nya Moderaterna i Örebro vill ha en timmes fysisk aktivitet per dag för alla elever i skolan. Detta har vi föreslagit att Örebro ska testa i en eller flera skolor – Får vi väljarnas förtroende i höstens val kommer vi att genomföra detta. (Socialdemokraterna i Örebro har sagt nej till detta förslag - Thomas Esbjörnsson anser inte att fysisk aktivitet är hälsa...)

Jag brinner för dessa frågor. Barn måste tidig få lära sig glädjen i rörelse och fysisk aktivitet och ämnet idrott och hälsa är en viktig del i detta. Att lära sig hur man ska ta hand om sin kropp är lika viktigt som att lära sig de teoretiska ämnena i skolan.

Att förmedla kunskap om hälsans betydelse för ett fullvärdigt liv bör vara skolan uppdrag. Jag anser att vi bör göra ämnet Idrott och hälsa till ett kunskapsämne lika mycket värt som alla andra ämnen i skolan.

Charli Eriksson, Professor i folkvetenskap vid Örebro Universitet, sa i en diskussion vi hade för ett par år sedan att han gärna såg att varje elev fick ett körkort i hälsa. Detta Hälsokörkort skulle innebära att man har kunskap om hur kroppen fungerar och vad man behöver göra för att må bra. Jag gillar idén.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar