söndag 17 augusti 2014

Politik är att prioritera – Jag prioriterar barnen!

Valet i Örebro handlar allt mer om huruvida partier vill prioritera betong eller barn. Jag, och Nya Moderaterna, anser att barnen är vår framtid så därför ställer jag mig på deras sida!

Idag rapporterar NA om två exempel där betongen i Örebro prioriteras före barn i Socialdemokraternas Örebro.

Först gäller det frågorna som NA ställer om förskolan.  Äntligen säger S att ett max-tak på 15 barn/avdelning i förskolan är en bra idé. Men tyvärr inte för alla! Nej, bara för de små barnen,.. Till detta har de under denna mandatperiod inte avsatt några pengar och de säger nej till att anpassa nya förskolor till färre barn per grupp (man bygger nu för 20 barn/avdelning). Min slutsats blir att grupperna med barn i ålder 4-5 kommer att få ta smällen.

Nya Moderaterna går till val på att minska barngruppernas storlek för alla barn i förskolan till max 15 barn/avdelning. Vi lyssnar till föräldrar och personal som säger att 15 barn/grupp för de små barnen är för mycket, där måste antalet barn vara färre.

Det andra exemplet är att kommunen ska bygga en paviljong för att inhysa en restaurang på Järntorget. Anmärkningsvärd prioritering! Jag, och Nya Moderaterna, säger nej! När vi Moderater vill bygga fler förskolor för att minska barngruppernas storlek säger S att det blir alldeles för dyrt och att pengarna saknas, men en kommunal bar går tydligen bra att bygga!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar