tisdag 12 augusti 2014

S-löften fyllda av luft

Socialdemokraterna i Örebro går nu ut med löftet att satsa på skolan – Ja, det är så dags nu när det är valrörelse!

I tre år har Thomas Esbjörnsson och Lena Baastad haft ansvar och i tre år har de sparat 40 miljoner på skolan! I tre år har de sagt nej till Moderaternas förslag om satsningar. I tre år har de gång på gång skurit ner på anslagen till skolorna i Örebro.

När jag besöker förskolor och skolor i Örebro pratar personalen om just detta. De känner av besparingarna. De tyngs av knappa resurser, att inte kunna ta in vikarier, att inte räcka till för varje elev i de stora klasserna, att resurserna till elever i behov av särskilt stöd inte räcker, att ständigt behöva diskutera vad skolan ska spara på istället för vad de ska satsa på…

Orden i pressmeddelandet från Örebros Socialdemokrater är inte trovärdiga. Inget konkret om vad de lokalt kommer att göra eller vilka pengar som kommer att avsättas. Det klingar illa att inför ett val lova att satsa när de under tre år har prioriterat pengarna till allt annat än skolan. Jag vill påstå att det endast är luft i Socialdemokraternas löften!

 


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar