torsdag 7 augusti 2014

S förnekar sitt ansvar för Örebro

I sin artikel i NA idag kommer Lena Baastad med faktafel och politiska floskler om Alliansregeringens politik som gör att jag vill rekommendera läsning av gårdagens ledare i SvD och Anders Borgs inlägg idag i Dagens Industri.

Socialdemokraterna i Örebro förnekar gång på gång sitt ansvar för Örebro. De påstår att de kämpar för välfärden men har under de senaste tre åren sparat 40 miljoner på skolorna i Örebro, trots att statsbidragen till kommunen ökat. De har gång på gång sagt nej till Nya Moderaternas förslag om ökade anslag till skolan och istället prioriterat betong.

Socialdemokraterna påstår felaktigt att de står ensamma i satsningar på välfärden. Vi Moderater har, tillsammans med partierna i Alliansen, kommit överens om satsningar på skolan. I vårens budgetproposition satsas exempelvis 3,8 miljarder på utbildning år 2015. Frågan är vad en vänsterstyrd regering har kommit överens om att satsa? Har de över huvud taget en gemensam politik för skolan?

Men viktigast för skolan och omsorgen i Örebro att det lokala styret förstår sitt ansvar. Det är på budgetfullmäktige i Örebro, nu i november, som pengarna till skolan fördelas. Det är då skolorna i Örebro får veta vilka förutsättningar de har för kommande läsår. Ska besparingarna på skolorna i Örebro fortsätta eller räcker det nu?

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar