lördag 16 augusti 2014

Skillnad på S och M

Vi Moderater har som praxis att se till att det vi föreslår är väl underbyggt, finansierat och ligger i linje med hur vi yrkat tidigare. Därför reagerade jag starkt på dagens debattartikel i NA signerat ledande socialdemokrater i Örebro län.

Det är främst förslagen om skolan som irriterar mig. Man skriver att de vill ha max 15 barn per förskolegrupp. Förslaget är bra men rimmar illa med den politik som Socialdemokraterna i länets största kommun driver.

Nya Moderater i Örebro har i budget efter budget prioriterat pengar för att minska barngruppernas storlek i förskolan. Varje gång har S sagt nej. Socialdemokraterna i Örebro har inte avsatt pengar till minskade grupper och de planera inte heller framtida behov av nya förskolor med färre antal barn per grupp än dagens snitt på 17 barn.

Vidare skriver de om att en S-regering kommer satsa 1,1 miljard på skolområdet och att 32 miljoner hamnar i Örebro län. Det räcker inte! Alliansregeringen avsätter i sin vårproposition för 2015 3,8 miljarder till skolan. Det blir cirka 47 miljoner till Örebro kommun - finansierat och klart!

Socialdemokraterna nationellt sprutar ur sig förslag och miljarderna rullar. Men hur kalaset ska finansieras talar de inte om. Allt det som socialdemokraterna föreslår ska dessutom förhandlas med de partier som de ska styra tillsammans med. Vem eller vilka detta är har väljarna ännu, med endast fyra veckor kvar till valet, inte fått något besked om.

Alla förslag som Alliansen kommer med är finansierade krona för krona. En röst på oss är en röst för stabila finanser, arbete före bidrag samt en skola med hög kvalité och fokus på att ge varje elev de bästa förutsättningarna att klara skolans kunskapsmål. Dessutom har vi Moderater en tydlig insikt i att vi lokalt måste prioritera skolan före betong

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar