måndag 11 augusti 2014

Varje elev har rätt till studiero

Har tittat på Socialdemokraternas film om skolan. Den är välgjord och beskriver en del av verkligheten. Men är analysen och slutsatsen den rätta? Är det verkligen en röst på Socialdemokraterna som är lösningen för flickan i filmen? 

Flickan vill bli läkare och undrar hur det ska gå när mamma inte har råd att köpa läxhjälp… Mitt svar är att ingen ska behöva köpa läxhjälp. Varje skola ska förse varje barn med den hjälp som han/hon behöver. Klaras detta inte av på lektionstid ska läxhjälp finnas på skolan.

Jag anser att Alliansregeringens kursändring för svensk skola är bra. Nu finns ett tydligt fokus på kunskap, vilket är bra för svenska elever. Flumskolan är förpassad till papperskorgen! Det gäller nu att vi kommunpolitiker tar vårt ansvar och förser varje skola med rätt förutsättningar. Allt nytt (skollag, läroplaner mm) måste implementeras och det duger inte, som Socialdemokraterna i Örebro har gjort, att lokala politiker sparar på skolan. Varje skola, rektor och lärare måste få förutsättningar att utföra sitt arbete!

Jag har, när jag varit ute i Örebros skolor, mött massor av seriöst och hårt jobbande lärare, rektorer och annan skolpersonal. Som sliter hårt för att varje elev ska få utvecklas till sin fulla potential. 

Svensk skola är generellt inte så stökig som filmen beskriver och i de fall det är så ligger ansvaret i slutändan på den lokala politiken. Vi måste ha skolledare på varje skola som förstår och får möjlighet att göra det de ska – leda det pedagogiska arbetet. Varje elev har rätt till en bra lärare som har förmåga att skapa studiero samt ordning och reda i klassrummet.

SvD angående Socialdemokraternas filmer

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar