fredag 22 augusti 2014

M lovar fler förskoleplatser i Latorp

Får Nya Moderaterna Örebroarnas förtroende den 14:onde september kommer vi omgående se till att det blir fler förskoleplatser i Latorp. TvärsnyttNA
Vi vill ha en levande landsbygd och därför ger vi idag detta viktiga besked till familjerna i Latorp.  

Jag har pratat med föräldrar i Latorp och tjänstemän som alla påpekar att det finns ett stort behov av att öka antalet platser i Latorps förskola. Det står drygt 20 barn i kö vilket tidigare inte synliggjorts i kommunens planering.

För familjerna i Latorp får avståndet till förskolan stora konsekvenser. De får skjutsa sina barn långa sträckor vilket belastar miljön, kostar tid och pengar samt gör att ett boende på landsbygden blir mindre attraktivt. För mig är detta orimligt!


Jag vill att kommunens tjänstemän omgående ska inleda projektering i syfte att bygga
och starta två nya förskoleavdelningar, i form av en eller flera paviljonger, i Latorp innan januari månads utgång. Vidare vill jag att en plan för en permanent lösning av förskolesituationen i Latorp tas fram.


Tvärsnytt, NA


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar