lördag 28 juni 2014

Moderaterna i Örebro prioriterar skolan

I sitt inlägg på NA:s insändarsida den 27/6 kritiserar ”Holger” oss Moderater för vilja ”ta bort” stöd till svaga elever i svensk skola. Jag förstår inte var ifrån dessa påståenden kommer då inget kan vara mer felaktigt.

Tvärt emot vad ”Holger” påstår vill Alliansregeringen satsa ännu mer på att varje elev ska klara skolan och då ingår exempelvis ökad undervisningstid i svenska för nyanlända elever i dessa satsningar.  
För oss Moderater är det skolans uppgift att ge varje elev möjlighet att utvecklas så mycket det bara går. Varje elev ska mötas av höga förväntningar och stöttas i sin kunskapsresa genom alla skolans stadier. Här är det kommunala ansvaret stort.

I Örebro har den Socialdemokratiska majoriteten sparat på skolan under de senaste åren vilket fått stora konsekvenser för elever och personal i Örebros skolor. Lärarnas arbetsbelastning är hög och det saknas många gånger resurser att hjälpa alla elever i behov av särskilt stöd.

Vi Moderater har sagt nej till alla skolbesparingar som gjorts i Örebro. Vi har prioriterat mer pengar till skolan och vill speciellt satsa på mindre klasser, nolltolerans mot mobbning och kränkningar samt höjda kunskapskrav. Vi är också tydliga med att varje elev ska klara skolan och att resurser ska sättas in direkt om en elev halkar efter i skolarbetet. Allt annat är ett svek.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar