tisdag 3 juni 2014

En bra skola gör Örebro tryggare

Ingemar Berglund verkar i sitt svar, på NA:s insändarsida den 30/5, till mig vara helt emot betyg i svensk skola. Men hans resonemang kring forskningsbevis tycker jag missar den viktiga aspekten om hur skolan tar hand om de resultat som betygen visar. Betyg visar på ett tydligt sätt hur eleven ligger till och om skolan inte tidigare har agerat för att eleven ska nå målen ger betyget en tydlig signal.

Att elever, som Alliansregeringen föreslår, ska få betyg från skolår 4 ska ses som ytterligare ett steg mot en kunskapsskola som ser varje barn.

Men än viktigare är vad vi huvudmän gör lokalt i Örebros skolor. Med de kunskapsresultat vi har i Örebro är det tydligt för mig att skolorna på ett bättre sätt måste motivera elever till kunskap. Här är lärarens roll central och jag anser att varje elev har rätt till en bra pedagog. Varje lärare ska ha förmågan att uppmuntra och utmana varje elev så att han/hon når sin fulla potential. I detta arbete har varje skolledare ett stort ansvar.

Den lokala politikens roll är att avsätta resurser och sätta kloka mål för skolan som vi kontinuerligt mäter och följer upp. Här anser jag att Örebros skolor, med den politik som Socialdemokraterna för, både saknar resurser och tydliga politiska mål.

Skolorna i Örebro tyngs av besparingar, stora klasser och knappa resurser till elever i behov av särskilt stöd. Detta samtidigt som de lokala politiska målen är för många och otydliga.

Nya Moderaterna i Örebro har de senaste tre åren prioriterat mer resurser till skolan än den styrande S-majoriteten. Våra vallöften är färre elever per klass, ökad trygghet för varje barn i skolan och ökat fokus på kunskap. Tillsammans med tidigare betyg gör det skolorna i Örebro mer rättvisa. En rättvis skola gör Örebro tryggare.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar