onsdag 28 maj 2014

Varje elev ska utvecklas varje dag

Idag publicerar NA en artikel om John Hatties besök i Örebro förra veckan. Det var en inspirerande dag och riktigt mäktigt att ha en så omdiskuterad skolforskare på plats.

Det jag tog med mig från föreläsningen var vikten av att kunna se framsteg i det som händer under elevens skoldag. Utvecklas elevens kunskaper? Hur vet vi det? Fungerar det som läraren gör? Förstår rektorerna sin roll i detta? Ger vi politiker förutsättningar för varje skola, rektor och lärare?

För eleven är det som händer här och nu, varje dag i skolan, viktigt. De behöver rätt lärare nu, inte imorgon eller om några år. Lärare måste ha kompetens nog att möta och ha en dialog i lärandet med varje elev. Pedagogen måste göra mer av det som fungerar och se till att eleven utvecklas till sin fulla potential. Här har skolledningen på varje skola ett stort ansvar.

Hattie har tittat på vad som har effekt i lärandet och den största effekten är när eleven har höga förväntningar på sig själv. Detta är viktigt att lärarna är medvetna om och uppmuntrar eleverna i.

Jag känner att det är bråttom. Vi har inte råd att göra mer misstag. Skolan måste få förutsättningar att klara sitt uppdrag. Politiken lokalt måste ta sitt ansvar, sätta tydliga mål och ge tillräckligt med resurser till verksamheten.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar