fredag 16 maj 2014

Alla skolor ska vara bra

Hur får vi de duktiga lärarna att välja de skolor där vi har de största utmaningarna? En viktig fråga för varje kommunpolitiker speciellt för oss i kommuner där resultaten har mer att önska.

Enligt Anders Jakobsson, professor i pedagogik vid Malmö högskola är det så att de duktiga lärarna väljer bort skolor där de ”sämsta” eleverna går. Detta är en varningsklocka som vi alla bör ta på största allvar. 

Igår var jag i Vivalla och träffade Linje 14 som bl.a. har läxhjälp på Vivallaskolan. En av de studentambassadörer jag träffade där menade att utmaningen med att motivera ungdomarna till studier var det som var det roligaste med jobbet. Det är väl detta vi måste få pedagogerna i skolan att känna – utmaningen i att få alla elever att växa, motivera till kunskap och se utvecklingen de gör.

Då handlar det så klart om att skapa förutsättningar. Vilken arbetsmiljö erbjuder vi våra pedagoger? Har vi kompetenta skolledare, ges utrymme för kompetensutveckling och pedagogiska diskussioner? Får skolorna utrymme att utvecklas efter egna förutsättningar?

Det handlar också om resurser. Hur ser lokalerna ut? Hur stora klasser har vi? Finns det datorer och utrustning för pedagogerna så att de kan göra undervisningen relevant för eleverna?  Finns det kringfunktioner i form av studie- och yrkesvägledare, elevhälsa och vaktmästare?

Det kokar till slut ner till lokala politikers inställning – Hur priorirerar vi skolan? Efterfrågar vi ett systematiskt kvalitetsarbete på varje skola? Hur styr vi? Petar vi i allt eller litar vi på professionen? Sätter vi upp tydliga mål som vi sedan följer upp?

Jag anser att vi måste räta ut dessa frågetecken – Vi måste vara tydliga med att alla skolor ska vara bra skolor och skapa reella förutsättningar för det på varje skola.

 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar