söndag 18 maj 2014

Tidiga betyg gör skolan mer rättvis

När betygen avskaffades i lägre åldrar var det barn från studieovana hem som drabbades hårdast. För mig är det viktigt att vi har en skola där kunskapen står i fokus och alla barn får chansen att lyckas så bra de kan. Därför håller jag inte med ”upprörd ungdom” i kritiken mot regeringens förslag att elever ska få betyg från fjärde klass.

En rättvis skola är en viktig del i ett Örebro som håller ihop. Föräldrarnas inkomst, utbildning eller bakgrund får aldrig vara av avgörande betydelse för ett barns möjligheter att lyckas i skolan. Det finns de som hävdar att elever har ett eget ansvar för att lyckas med sina studier, men det är inte rimligt att ett barn som inte är gammalt nog att köra moppe ska ta ansvar för sin egen framtid.

Nya Moderaterna vill ha tidigare betyg just för att det skapar en mer rättvis skola. Föräldrar som själva har studievana kan lättare se om deras barn hamnat efter än föräldrar som själva har haft det svårt i skolan. Betyg ger besked, på svart och vitt, om var elevens kunskapsnivå ligger.

Vi måste tidigare än idag börja prata kunskap i skolan och i god tid även börja mäta kunskap. Självklart ska tidiga betyg också kopplas till tidigt särskilt stöd. Vi ser idag hur det särskilda stödet kopplas in allt för sent.

Nya Moderaterna i Örebro vill satsa 50 miljoner mer på skolan. Det är resurser vi vill använda till att minska klassernas storlek och att bekämpa mobbningen i våra skolor. Tillsammans med tidigare betyg gör det skolorna i Örebro mer rättvisa. En rättvis skola gör Örebro tryggare.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar