måndag 19 maj 2014

Minska klasserna i Örebros skolor

Idag publicerar NA en sammanställning från Skolverket som menar att de stora klasserna inte är så stora. Detta beror ju på vad man menar. Jag anser att klasserna ska vara så små att pedagogen/pedagogerna (det kan vara fler lärare i klassrummet) har möjlighet att se varje elev.

Diskussionen om hur många elever det ska vara i en klass är intressant. I Örebro anser styrande S att antalet elever per grupp är snudd på optimal medan lärare, skolledare och föräldrar säger tvärt om. Dessutom anser S centralt att pengar ska avsättas för att minska klassernas storlek...

Vi Moderater anser att klasserna i Örebro generellt är för stora. Skolpengen i Örebro är idag så låg att skolledare jag pratar med säger att den förutsätter stora klasser. Vi Örebromoderater anser att vi på kommunal nivå måste ta dessa signaler på allvar och prioriterar 50 miljoner mer till skolan i vår budget för 2014.

Alliansregeringen prioriterade också detta i sin vårproposition och avsatte två miljarder till mindre grupper alternativt fler pedagoger per klass. Vilket som väljs är det upp till varje skola att avgöra utifrån vad som är bäst just där.

I Örebro har vi problem med kunskapsresultaten och vi vet alla att det är i klassrummet det händer. Därför är det viktigt att läraren får rätt förutsättningar för att klara sitt uppdrag. Jag är övertygad om att färre elever per klass är en av de viktigaste förutsättningarna!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar