onsdag 25 juni 2014

Tomma ord från S i Örebro

Igår slog Socialdemokraterna på stora trumman och berättade om sina ”satsningar” på skolutbyggnad i Örebro. Det är bra. Men vad är nytt med det? Staden växer och det är många barn som föds och flyttar in – Jag undrar vad som är alternativet? Att inte bygga? Kommunen är enligt lag skyldig att förse sina invånare med förskolor och skolor!

Jag diskuterade just nyhetsvärdet i detta med en journalist igår. Han höll med mig…

Det som dock är anmärkningsvärt är att Socialdemokraterna inte planerar för mindre barngrupper i förskolan. Detta skriver de om i sin budget men de är inte beredda att göra det till verklighet. Inga ambitioner - bara tomma ord.

I Socialdemokraternas Örebro sitter man nöjd med att alla barn får en plats. Att platsen inte är i den delen av staden som föräldrarna önskar eller att personalen jobbar på bristningsgränsen med de stora barngrupperna bryr sin inte Socialdemokraterna om.

På senaste mötet där behovet av skollokaler diskuterades (och planen beslutades) sa vi Moderater att planen måste justeras efter färre barn per grupp.

Som enda parti i Örebro säger vi Moderater att det ska vara max 15barn/förskoleavdelning. Vi går efter Skolverkets tidigare rekommendation eftersom vi anser att varje barn har rätt att synas och få sina behov tillgodosedda i förskolan.

På mötet påpekade jag att alla partier skriver om en minskning och att det då rimligtvis bör innebära att man vill planera efter det. Men icke! I Örebro stoppar man huvudet i sanden och fortsätter att planera med samma antal barn/grupp (idag i snitt 17,1 barn) och varje ny förskoleavdelning byggs för 20 barn… 

Jag konstaterar att i Socialdemokraternas ambition är att antalet barn per förskolegrupp fortsatt ska vara på en hög nivå, åtminstonne fram till år 2018!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar