fredag 17 april 2015

En skola för alla

Under förra mandatperioden sökte jag vid upprepade tillfällen efter förståelse och insikt hos styrande Socialdemokrater i Örebro om vikten av en tydlig styrning av Örebros skolor. Med bland de sämsta kunskapsresultaten i Sverige är det viktigt att med fast hand försöka få Örebros skolor att koncentrera sig på det som är viktigt – Alla elevers rätt till en skolgång där de får utvecklas till sin fulla potential.

Vilka förväntningar som politiken har på skolan är väsentligt och av största betydelse för vad som blir gjort. Här är det avgörande redskapet de mål som Kommunfullmäktige och skolnämnderna sätter. Förra mandatperioden envisades S-majoriteten att ha 80% som mål både för elevernas kunskap och trygghet - De förväntade sig alltså att 20% av eleverna inte skulle få fullständiga betyg och att 20% skulle vara otrygga.

Inför denna mandatperiod trodde jag att de skulle ändra sig men tyvärr gör de inte det...

Idag har Socialdemokraterna i Örebro endast förväntningen att andelen elever som klarar skolans mål i alla ämnen, efter skolår 9, ”ska öka” från nivån 77,4%. Vad jag undrar är då: Vilka är de 22,6% som Socialdemokraterna förväntar sig att skolan ska misslyckas med? Anser de verkligen att det är OK att 3548 elever i Örebros grundskolor inte ska få en skolgång som gör att de klarar målen?

Min mening är att målet från politiken självklart ska vara att varje elev, 100%, ska klara minst godkända betyg i alla ämnen. Att skicka signalen om att något annat är att ha en för låg ambition och det är ett svek mot de 15700 elever som går i Örebros grundskolor.
Örebros skolor ska klara varje elev och till detta ska de ha de resurser som krävs.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar