onsdag 8 april 2015

Varje elev ska känna sig trygg i skolan

Jag håller med ”Anonym”, som skrev på NA:s insändarsida den 30/3, om att vi på ett bättre sätt måste ta tag i frågan om mobbing och kränkningar i våra skolor. Varje elev ska känna sig trygg i skolan – allt annat är ett misslyckande.

Jag är övertygad om att trygga barn lär sig mer. För om man sitter på lektionerna och oroar sig för vad som ska hända på nästa rast så fastnar varken glosorna eller det som läraren berättar i sin genomgång.

Här är skolans arbete med sin värdegrund central. Hur vi bemöter varandra i skolan, vad som är rätt och vad som är fel, är väsentligt för att skolan ska lyckas med sitt kunskapsuppdrag. För mig är detta en konstant pågående process. Jag anser att varje vuxen på varje skola måste jobba med värdegrundsfrågorna varje dag. Jag anser också att det är rektorn på varje skola som måste gå före i detta arbete.

Om elever från början får lär sig hur man ska bete sig i skolan så kan vi få tryggare skolor. Detta kräver hårt jobb och en skolpersonal som är konsekventa i sitt agerande. Lärare måste välja att se när elever mår dåligt, hela tiden följa upp vad som hände på rasten, vara närvarande där eleverna är, prata och lyssnar på eleverna och ta sig tid till att lösa konflikter.

Skolorna i Örebro ska ha nolltolerans mot mobbning och kränkningar – det är våra elever värda.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar