måndag 30 mars 2015

Välkomna pengar till skolan

Att politik handlar mycket om retorik vet säkert alla. Igår blev detta påtagligt när regeringen gick ut med sin två-miljard-satsning på fler lärare i lågstadiet. Björklund (FP) kontrade med att pengarna redan finns då detta beslutades om i Alliansens budget som klubbades i december. Idag ställer Camilla Waltersson Grönwall (M) frågan om det är ytterligare två miljarder…

Mer pengar till skolan från regeringen är bra. Det behövs fler lärare och då speciellt på lågstadiet. Det är nämligen viktigt att vi gör rätt från början och ger varje elev en bra start. Jag tror att elevers kunskapstörst lätt mattas av om det blir för svårt och de halkar efter, eller för den delen om det är för enkelt och eleven saknar utmaningar.

Jag ser detta när jag är ute på skolorna i Örebro. Klasserna är stora och elevernas spann av kunskap (skillnaden mellan den som klarar minst och mest) är stor och komplex. På vissa skolor är också antalet elever i behov av särskilt stöd oproportionerligt stor. Att vara fler pedagoger i klassen eller ha möjlighet att oftare dela på klassen skulle hjälpa mycket.

För Örebros del hoppas jag nu att pengar söks. Detta är viktigt eftersom Örebros Socialdemokrater envisas med att prioritera bort satsningar på skolan. Varje tillskott av resurser för Örebros elever är välkommet.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar