onsdag 18 mars 2015

Behåll alternativen i svensk skola

Jag vill ha en kommunal skola i Örebro som är minst lika bra som friskolorna i kommunen. Ingen ska behöva välja bort en kommunal skola för att den inte klarar sitt uppdrag. På alla skolor ska eleverna vara trygga och varje elev ska ges förutsättningar att utvecklas till sin fulla potential. Detta är grundmålet för mig i mitt skolpolitiska engagemang.

Sedan är det självklart för mig att det ska finnas alternativ till den kommunala skolan och att även de är av bästa kvalité. Barn och unga har rätt till en bra skola oavsett vem som driver den.

Idag står friskolan i fokus i NA:s rapportering. Man skriver om långa köer till våra friskolor och drar slutsatsen att eleverna flyr från den kommunala skolan vilket dementeras av skolchef Margareta Borg. Örebro växer så det knakar och den kommunala skolan ligger efter i sin planering av lokaler och slutsatsen jag drar är att det är bra för kommunen att friskolor lockar till sig elever. Hur hade vi haft det annars?

Idag väljer 19% av grundskolans elever i Örebro att gå i en friskola. Anledningen till det tåls att tänka på. Vad gör de som inte den kommunala skolan gör? Är det mer ordning och reda? Större fokus på att klarar varje elev? Eller är det en statusfråga? Oavsett tror jag att eleverna trivs med sitt val.

Att ta bort drivkraften som konkurrensen mellan olika driftsformer skapar är fel. Om detta står det på ledarplats i dagens NA. Vi ska ha kvar både det fria skolvalet och möjligheten för fria aktörer att verka anser jag. Det gynnar kvalitén, mångfalden och möjligheten för varje elev att välja den skola som passar honom eller henne bäst.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar