fredag 6 mars 2015

Ojämställd skola

Varför presterar pojkar sämre än flickor i skolan? Är det för att det anses o-coolt att plugga eller beror det på skolans oförmåga att attrahera på individnivå? I en OECD-rapport påvisas det stora gapet i resultat mellan könen och det är signaler vi sett i flera år men som vi nu måste börja ta tag i på allvar.

Vi ser detta även i Örebro och här är glappet i meritvärde i 9:an större än i riket. Glädjande är dock att pojkarnas meritvärden i Örebro har ökat något mer än flickornas de senaste 10 åren (10,2 mot 9,1). Men i Örebro är kunskapsresultaten de sämsta i landet så vi har stora problem rakt över…

Vi måste vända trenden. På varje skola måste inställningen hos eleverna vara att skolan är viktig och det ska finnas en vilja att lära. Det finns skolor med den inställningen, Karl Johans skola i Örebro är ett exempel. Har man den inställningen får man ett lärande klimat på skolan och då blir det enklare för alla att ta skolarbetet på allvar. Att plugga blir liksom OK.

Jag håller med eleverna på Vittraskolan i Stockholm om att det handlar om förväntningar. Så länge vi förväntar oss att killar ska strula och tjejer ska ha ordning på sig så kommer vi att ha dessa skillnader i resultat.

Skolan ska ha höga förväntningar på varje elev, oavsett kön eller bakgrund. Alla kan om de får samma chans!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar