söndag 1 mars 2015

Tillsammans kan vi göra Örebros skolor bättre

När Kenneth Nilsson (S) i sin debattartikel i NA anklagar oss, Karolina Wallström (FP) och mig, för navelskåderi istället för att stå på barrikaderna i betygsdebatten reagerar vi kraftigt. Att både Moderater och Folkpartister ställer sig bakom tidiga betyg är det få som har missat. Vi anser dock att den lokala skoldebatten ska handla om hur vi ska klara varje elev här och nu. När Kenneth Nilsson skjuter resursfrågor ifrån sig och inte vill ta lokalt ansvar är det oroande. Han är trots allt högst ansvarig för skolorna i Örebro kommun.

Vi undrar varför Örebros Socialdemokrater väljer att spara på skolan, år efter år, när vi har bland de sämsta skolresultaten? Varför låter ni skolpengen vara så låg att klasserna måste vara så stora som de är i Örebro? Anser ni att vi har tillräckligt höga förväntningar på verksamheten och på eleverna? Varför reagerar inte ni Socialdemokrater på att skolresultaten i Örebro inte lyfter?

Man kan misstänka att det finns en rädsla hos de styrande skolpolitikerna att tidiga betyg, och den tydlighet det ger, skulle visa på effekten av den låga resursfördelning som skolorna i Örebro har.

Vi lyssnar till skolledare och pedagoger. Tillsammans med deras kunnande vill vi leda Örebros skolor i en annan riktning. För de allra flesta av dem vi pratat med är det fel att dra ner på skolans resurser. För de allra flesta är det viktigt att klasserna blir mindre i Örebro så att våra pedagoger har möjlighet att se varje elev. För de alla flesta är det viktigt att det finns tillräckligt med kringresurser, som studie- och yrkesvägledare, skolhälsovård och vaktmästare, vilka underlättar för pedagoger att kunna koncentrera sig på sitt kunskapsuppdrag. För de allra flesta är det viktigt med tillräckliga resurser för att möjliggöra tidiga insatser till elever med extra behov.

Vi har gott om kraft i Örebro kommun för att tag i de problem som finns. Resurser finns inom kommunen och det är viktigt att vi lokalpolitiker tar ansvar. Är Socialdemokraterna stolta över den styrning de uppvisat? Förra året misslyckades de med att använda de pengar de själva fördelat till skolan. Rektorer och skolledare sattes under hård press och tvingades spara trots att det inte behövdes. Vilka barn var det som offrades för att nå ett positivt resultat i skolbudgeten?

Nya Moderaterna och Folkpartiet kommer fortsätta att driva på för att skolan ska ha tillräckliga resurser för att ge alla elever förutsättningar att lyckas i livet. Socialdemokraterna i Örebro väljer istället att debattera rikspolitik samtidigt som de rullar ut nya sparkrav på vår skola. Tillsammans kan vi göra skolan i Örebro bättre, men då krävs en politisk ledning som tar ansvar.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar