torsdag 26 februari 2015

Rapport från skolan

I en serie artiklar beskriver NA Örebros skolor. Det är bra. Vi är många som tycker om skolan och det är inte alltid som åsikter grundas på hur skolan är och fungerar idag. Jag tror att reportagen kan bidra till ökad förståelse om hur det är ute på våra skolor.

Jag håller dock med Josefin Nilsson om att gårdagen rubriksättning inte gynnar det arbete som duktiga pedagoger gör i våra skolor. Varje dag pågår ett seriöst arbete för att våra elever ska nå skolans mål. Detta är det viktigt att kommunicera och göra fler medvetna om.

I tisdags handlade det om arbetsmiljön och där är resultatet av NA:s enkät att de flesta anser att arbetsmiljön är dålig på våra skolor, att lärarna upplever stress och att de administrativa uppgifterna är för dominerande. Detta är ett bekymmer och jag anser att mycket grundas på för stora elevgrupper och brister i ledarskap. Rektor måste ges bra förutsättningar att leda sin skola, det handlar om kompetens och det handlar om resurser.

Jag är bekymrad över stora klasser och brist på kringresurser (SYV:ar, skolhälsa, vaktmästare). Det bidar till att lärare har allt för liten del av sin tid till att göra det de egentligen ska göra – Undervisa och leda våra elever till kunskap och måluppfyllelse.

Jag är också bekymrad över lärarlönerna – det måste vara en OK lön för att unga, begåvade människor ska lockas till detta yrke. Det måste också finnas utvecklingsvägar, utmaningar och en dräglig arbetsmiljö för de som väljer detta viktiga yrke.

Idag handlade det om skolutveckling och rektorns roll i detta. Intressant reportage och diskussion om hur viktigt det är att få prata pedagogik och de utmaning man som lärare har med att nå fram varje elev. Här anser jag att vi kan göra mycket. Varje lärarlag måste garanteras tid för pedagogiska diskussioner. Det måste finnas en kontinuerlig pedagogisk utveckling på varje skola under ledning av kloka rektorer.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar