tisdag 17 februari 2015

Olyckligt beslut

Inte helt oväntat säger den politiska ledningen i Örebro nej till att testa betyg från skolår fyra i de kommunala skolorna. Det tycker jag är synd.

För mig hade det varit självklart att de kommunala skolorna i Örebro själva hade fått bestämma detta. Det kan ju vara så att någon rektor med sitt lärarlag tycker att idén är bra och vill vara med i försöket. Jag hade helst sett att två skolor med olika förutsättningar hade anmält sitt intresse. Men tyvärr fick de nu inte ens chansen att överväga detta alternativ…

Jag tror att ju tidigare man, på ett konstruktivt och tydligt sätt, börjar mäta hur eleverna ligger till i sin kunskaper desto bättre är det. Därför tror jag på betyg tidigare än skolår 6. Men jag anser samtidigt att diskussionen och hetsen kring betyg måste avdramatiseras. Här har skolans personal tillsammans med alla föräldrar ett arbete att göra.

Fördelen med den tydlighet som betygen medför är att man, svart på vitt, får veta hur eleven klarar skolan. Ser man vilka brister som finns kan man sätta in åtgärder och ju tidigare man gör det desto bättre. Och det är detta som är det viktigaste – Att göra något åt en brist som man ser.

Varje elev som halkar efter måste få relevant hjälp. Likväl som varje elev för vilken skolan är för enkel måste få ytterligare utmaningar och tillåtas utvecklas ytterligare.


Överenskommelsen om målstyrning och utvärdering i grundskolan mellan regeringen och Alliansen

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar