onsdag 4 februari 2015

Bygg ett tryggt Örebro med välfärdspolitik

Örebro är en fantastisk kommun att bo och verka i. Örebro är både en högteknologisk industristad och en praktisk universitetsstad. Det är den lilla storstaden och samtidigt den nära landsbygden. Örebro måste hålla ihop, och därför behöver vi tillsammans värna vår gemensamma välfärd.

Principen bakom en allmän skolgång är att alla barn ska få de kunskaper som behövs för att de ska kunna uppfylla sina drömmar. Det är en princip som Örebros skolor inte lever upp till idag. På en av kommunens skolor har mindre än hälften godkänt i alla ämnen. Trots det rullar nu Socialdemokraterna ut nya nedskärningar på 8,6 miljoner kronor. Dessutom försvinner satsningar på ytterligare 8,4 miljoner. Det är nedskärningar som Nya Moderaterna säger nej till, för att istället prioritera insatser mot mobbning och droger i våra skolor. Vi vill också att de barn som börjar skolan efter sommaren ska få göra det i klasser med färre elever per klass än idag.

Vi måste motverka den sociala oro som sprider sig i bostadsområden som präglas av utanförskap. Det är just i denna sociala oro och i utanförskapets håglöshet och hopplöshet som kriminella och våldbejakande radikala grupper har sin grogrund. Vi vill därför att stora satsningar ska göras för att skapa en motbild bland våra unga. Nya Moderaterna vill satsa 4 miljoner för att säkerställa att fältassistenterna finns i alla bostadsområden.

Vi vill också steg för steg införa en väktartjänst som möjliggör för ÖBO:s hyresgäster att få följe till sin bostad av en väktare. Första året vill vi erbjuda väktartjänsten till boende runt Universitetet och i Brickebacken för att andra året införa tjänsten i Vivalla och Oxhagen. Efter en mandatperiod kan tjänsten finnas i hela ÖBO:s bestånd och hos andra hyresvärdar, bostadsrättsföreningar och villaföreningar till självkostnadspris.

Välfärden värnas långsiktigt endast genom ekonomiskt ansvarstagande. Människors drivkrafter för att arbeta måste behållas samtidigt som välfärdens finansiering säkerställs. Nya Moderaterna i Örebro ser inget utrymme för att vare sig höja eller sänka skatten i Örebro. Det innebär att varje satsning vi gör måste mötas av en effektivisering.

Det är dags för betongen att ge vika för barnen. Vi ser att det finns en bristande styrning i de investeringsprojekt som Örebro ger sig in i och stora summor slösas på luftslott. Elithallen i Vivalla är ett exempel, Björn Sundins bar på Järntorget en annan och bostäder på Cooptomten ett tredje. Detta är projekt som inte återfinns i investeringsbudgeten, men stora summor har ändå lagts ut på planer, projektering och arkitektkostnader. Här behövs en klart bättre styrning.

Vi behöver också ytterligare se över våra kostnader för politiken. Det har ibland framställts som om många politiska poster är en garant för en bred förankring bland Örebroarna. Nya Moderaterna har valt en annan väg. Vi bjuder in våra medlemmar till möte varje månad där vår fullmäktigegrupp öppet tar ställning till hur vi ska yrka på varje ärende i kommunstyrelsen. Alla medlemmar ges möjlighet att ställa frågor, lämna synpunkter och argumentera i dessa ärenden. Det är tillställningar som är öppna för alla våra medlemmar och som samlar mellan 40 och 60 deltagare varje gång.

Tillsammans kan vi göra Örebro bättre. Men då behövs satsningar på skolan istället för nedskärningar. Då behövs större resurser till socialt arbete för utsatta unga. Det betyder att vi måste vända oss bort från Socialdemokraternas förda betongpolitik och börja bygga ett tryggt Örebro med välfärdspolitik. Det är tydligt att Örebro behöver ett nytt välfärdsparti.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar