tisdag 10 februari 2015

Otydlighet drabbar eleven

Skolverket har granskat huvudmäns målstyrning och kommit fram till att allt för många är dåliga på att stödja sina skolor i att nå läroplanens mål. Om detta skrev Skolvärlden i förra veckan. Vidare visar granskningen att huvudmännens mål ofta skiljer sig mot läroplanen och skollagen vilket skapar otydlighet och onödig förvirring.

Så här har vi det även i Örebro vilket jag de senaste åren har påpekat så fort jag fått chansen. Örebro har tidigare haft som mål att 20 % av eleverna inte ska klara skolan eller känna sig trygga – en ren förskräcklig skrivning! I årets budget är inte siffran angiven utan målvärdet är satt till ”i nivå med riket”…

Den styrande majoriteten har inte så höga ambitioner med skolorna i Örebro vilket jag tycker är synd. Dessutom skapar detta en otydlighet eftersom skollagen säger att alla elever ska ges förutsättningar att klara skolans mål.

Varför de gör så här finns det ingen som har kunnat förklara för mig. Det brukar ta skruv när saken kommer på tal och majoriteten är snabb med att säga att självklart ska skolan jobba för att varje elev ska klara skolan. Varför de då samtidigt har satt ett annat målvärde framkommer dock aldrig...

För mig finns det bara ett mål man kan ha: Varje elev, 100%, ska klara minst godkända betyg i skolan. Likaså ska målet vara att varje elev ska känna sig trygg i våra skolor. Jag anser att varje pedagog, och all övrig personal inom skolan, ska jobba mot dessa två mål varje dag.

Eva Hamilton,Friskolornas Riksförbund, skriver om detta i Dagens Samhälle

Läsvärt signerat Gunnar Iselau


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar