fredag 13 februari 2015

Satsa på studie- och yrkesvägledning

Senast på söndag, den 15/2, ska Örebros elever som går i nian ha gjort sina val av gymnasieprogram. Det är ett viktigt och många gånger livsavgörande val som görs och jag hoppas verkligen att varje elev väljer ett program som passar och blir bra.

Jag oroas dock över vilka förutsättningar som ges för att valet ska bli så klokt som möjligt. Vet eleverna vad programmen ger och framför allt vet de vilket program som passar just den enskilde eleven?

Det finns en massa informationsmaterial om skolor och program. Dessutom har eleverna haft möjlighet att besöka gymnasiemässan och varje skola. Med detta som utgångspunkt kan bra val göras. Men räcker det? Ja, i många fall men absolut inte för alla elever.

Det som brister är tillgången till en diskussion om vilket program som passar den enskilda eleven. Hur ska en 15–16-åring veta? Har de fått information om vad som krävs på programmen? Har de tidigare under sin skolgång gjort kloka val, och satsningar, så att det som passar dem blir möjligt när det nu är dags att välja?

Vad jag är ute efter är, har eleverna under sin skolgång haft tillgång till en studie- och yrkesvägledare? Kanske har de det men frågan är då hur många gånger? Här måste vi få till en ändring.

Jag vill ha mer och bättre studie- och yrkesvägledning i Örebro. Jag vill att varje elev ska garanteras samtal med en Studie- och Yrkesvägledare (SYV) varje år med start senast i 7:an. Jag tror att elever behöver diskutera och får råd vid flera tillfällen för att kunna göra ett klokt gymnasieval.

Min övertygelse är att om elever fick diskutera med någon om sina drömmar, sina färdigheter och intressen, om hur det går i skolan och vilka ansträngningar de behöver göra så skulle valen bli enklare och klokare.

En bra SYV vägleder och får eleven att förstå vad som krävs för att nå dit eleven vill. En SYV kan på ett positivt sätt bidra till att ge eleven motivation att anstränga sig i skolarbetet. Ett bra SYV-arbete på varje skola gör att antalet fel-val till gymnasiet minskar. Det är bra för alla.


Om detta skriver även:
Sydsvenskan
Skolverket

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar