lördag 14 februari 2015

Koncentrera den lokala diskussionen till det vi har ansvar för

Den lokala skoldebatten bör enligt Nya Moderaterna och Folkpartiet Liberalerna handla om hur vi bäst skapar förutsättningar för en skola i Örebro där varje elev uppnår sin fulla potential. Men tyvärr pratar stadens ledande Socialdemokrater helst rikspolitik. För oss är det anmärkningsvärt, speciellt när elevernas kunskapsresultat och arbetsbelastningen för skolans personal ser ut som den gör.

Vi anser att ju tidigare man på ett korrekt och tydligt sätt mäter en elevs kunskapsresultat desto enklare är det att sätta in rätt åtgärder för att eleven ska nå sin fulla potential. Att göra en bedömning i form av betyg i tidigare skolår anser vi skulle gynna eleverna i Örebro.

Men att lägga tid på en diskussion om betyg löser inte de problem vi har i Örebro. Istället bör varje engagerad skolpolitiker i Örebro fundera kring de tabeller över skolresultat som vi regelbundet får presenterat för oss. Vad kan man dra för slutsatser av det? Anser vi då fortsatt att diskussionen ska handla om rikspolitik eller om vad vi kan göra för att förbättra skolan här och nu?

Vi oroas över det vi ser i tabellerna. Efter förra läsåret, våren 2014, misslyckades den kommunala skolan i Örebro med 27% av eleverna. Så många som 278 elever avslutade då 9:an utan att ha godkända betyg i alla ämnen. Vidare kan man se att den ”sämsta” skolan endast klarade 33% av sina elever medan den ”bästa” skolan klarade 90%.

Med dessa, föga smickrande, skolresultat bör största fokus läggas på att se till att eleverna får bästa möjliga undervisning på varje lektion, varje dag. Här ska den lokala politiken bidra med kloka mål för verksamheten, se till att det finns ett pedagogiskt utvecklingsarbete på varje skola och tillräckligt med resurser för att pedagogerna ska kunna fokusera på sitt kunskapsuppdrag.

Vi tycker att det är märkligt att Baastad och Nilsson ständig fråntar sig sitt eget ansvar att påverka elevers resultat i Örebro. I uttalande efter uttalande så beskriver de tilltron till att stadsbidrag är lösningen för en bra skola.

Visst är det önskvärt att få höjda stadsbidrag men fakta är att kommunen är huvudman för skolan och har ansvar för att prioritera skolan så att det syns. Här har Socialdemokraterna brustit. De prioriterar år efter år betong före barn och skär ner på resurserna till Örebros skolor.

Vi diskuterar gärna skola med den styrande majoriteten men låt oss koncentrera debatten kring det som vi lokalt kan påverka och som varje Örebroare förväntar sig att vi tar ansvar för.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar