torsdag 19 februari 2015

Datorer – ett naturligt verktyg i en modern skola

Radio Örebro rapporterar idag om datorer i skolan. Slutsatsen de drar är att det beror på i vilken kommun man bor huruvida man får en dator i skolan eller inte. Ja, så är det. Ett naturligt redskap i en modern skola är tyvärr inte självklar på alla ställen.

I Örebro satsas det rejält på datorer. Vi kom igång sent men nu är det snart så att it är en del i vardagen i de flesta klassrum och jag tror att nästan alla lärare nu har en egen dator, Det viktiga är just att lärare kommer igång för att detta ska få full effekt. Här måste pedagoger få utbildning och tips så att tekninken används på rätt sätt, ses som ett hjälpmedel och inte som en belastning och ännu en sak som lärarna ska hinna med. Nätet ger ju nästan obegränsade möjligheter för att göra undervisningen relevant och intressant.

Datorer och det som finns på nätet skapar också möjligheter för elever med läs- och skrivsvårigheter att klara skolan. Det finns mängder av hjälpmedel i form av program och appar som gör det möjligt inlärning hos alla elever. Exempelvis kan all text omvandlas till tal vilket är ovärderligt för den som, av olika anledningar, ha svårt att ta till sig en text.

För dagens unga är datorer en del av vardagen och för att göra skolan mer relevant bör datorer eller Ipads vara en ett naturligt arbetsredskap i skolarbetet.


Läs om Martin Tallvids forskning om hur tekniknen utmanar lärarens roll

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar