torsdag 22 januari 2015

Frånvaro av konkret politik

Som vanligt när Örebros Socialdemokrater uttalar sig om skolan låter det på ytan helt OK. Så även när Kenneth Nilsson i dagens NA beskriver sin syn på skolan. Mindre grupper i förskolan och i skolan, tidiga insatser och långsiktig samsyn mellan parterna kring vissa frågor.

I praktisk politik är det dock tunt. I budgeten för 2015 tillförs nämligen inga pengar. Istället ställs krav på nedskärning (8,6 miljoner, plus att tillfälliga pengar 8,5 miljoner från förra året tas bort) på totalt 17,1 miljoner ute på våra skolor. En verksamhet som redan går på knäna ska prestera ännu mer men med mindre pengar…

Jag är övertygad om att det i alla organisationer finns potential till effektivisering. Jag har jobbat 20 år inom livsmedelsindustrin, jag tror på ständiga förbättringar och är övertygad om att man kan ha det synsättet även inom skolan. Men om man vill ha konkreta saker gjorda som mindre grupper och tidiga insatser för elever i behov av särskilt stöd så måste man tillföra pengar. Det kräver nämligen fler pedagoger.

Dessutom så innebär mindre grupper i förskolan att vi måste bygga fler förskoleavdelningar. Detta ser vi inte heller i praktisk politik från Örebros Socialdemokrater. Inga pengar tillförs och inga direktiv finns om att ändra dagens planering som utgår från 17 barn per förskolegrupp (och bygga för 20 barn/grupp). Planerar man inte för mindre grupper så blir grupperna inte mindre!

Socialdemokraterna i Örebro kan låta bra men det finns ingen konkret politik!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar