söndag 11 januari 2015

Satsa på bättre förutsättningar för Örebros elever

Grundtanken med Nya Moderaterna är att följa samhällsutvecklingen och kontinuerligt omvärdera våra ställningstaganden så att vår politik är relevant för människor. Detta är en avgörande anledning till att vi de senaste åren sagt nej till varje besparing som Lennart Bondesson (KD), och hans majoritet i Örebro kommun, belastat Örebros skolor med.

Vi är bekymrade för barnen i Örebro och vill att resurser ska prioriteras så att varje elev klarar skolans mål. Resurserna ska vara i form av politisk målsättning, pedagogisk ledning och utveckling samt pengar. Varje pedagog på varje skola ska ha rätt förutsättningar för att göra ett bra jobb. Detta är viktigt för att våra elever ska kunna utvecklas till sin fulla potential.

För att detta ska vara möjligt vill vi börja från början, med förskolan. Örebro har generellt en bra förskola med hög kompetens bland personalen och ett bra pedagogiskt innehåll. Men, det är svårt att tillgodose varje barns behov i de allt för stora grupperna. Nya Moderaterna i Örebro vill att kommunen ska planera för att grupperna i förskolan ska bli mindre. För oss är målet att barngrupperna år 2018 ska ha max 17 barn och år 2022 vara nere på max 15 barn per grupp. Detta innebär att när vi bygger nytt ska lokalerna anpassas för färre barn per grupp och succesivt ska grupperna minskas på befintliga förskolor.

Till dessa satsningar säger Lennart Bondesson nej. Istället har han under hela förra mandatperioden, tillsammans med Socialdemokraterna, sparat på Örebros skolor och nedskärningarna fortsätter även under 2015. Att belasta en redan ansträngd verksamhet med ytterligare besparingskrav ställer Nya Moderaterna inte upp på.

Nya Moderaterna i Örebro har omvärderat sin politik och kommit fram till att vi inte längre förespråkar den starka inlåsningseffekt som Vårdnadsbidraget, i dess nuvarande utformning, har för grupper av människor som saknar egen försörjning. Vi tror att barn är betjänta av att deras föräldrar, så långt det är möjligt, utgör en aktiv del i det svenska samhället.

Politik är att prioritera. Nya Moderaterna säger nej till nedskärningar. Vi prioriterar barnen och satsningar på en ännu bättre förskola och skola i Örebro.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar