onsdag 21 januari 2015

Teckenspråkshuvudstad?

Örebro utnämnde sig för snart fem år sedan till Europas Teckenspråkshuvudstad – kacksigt och bra på många sätt men det manar också till handling.

Örebros döva märker av att det nu händer lite men det är långt kvar tills de är nöjda. Den främsta förändringen är att Örebro kommuns servicecenter har två teckenspråkiga medarbetare. Detta gör att teckenspråkiga Örebroare kan få samma service, åtminstone initialt, som svenskspråkiga. Det är bra.

Döva och hörselskadade har rätt till sitt språk. Det ska läras ut med kvalité och det ska vara möjligt för teckenspråkiga att få skola, vård och omsorg på sitt modersmål. Kan låtas som en självklarhet år 2015 men tyvärr är det inte så.

Jag har idag varit på Teckenspråksforum och diskuterat med döv-organisationer och andra verksamheter, ex Svenska kyrkan, Försäkringskassa och Arbetsförmedling. Det som vi talade mycket om, förutom teckenspråkets betydelse, var möjlighet för döva/hörselskadade att få en bra utbildning, ett jobb och en bra äldreomsorg.

I Örebro ska Arbetsförmedlingen ha en eloge för att de har anställt två teckenspråkiga handläggare. Detta har inneburit att fler döva idag har ett arbete att gå till.

Örebro kommun är dock dåliga på att anställa döva/hörselskadade och då speciellt inom omsorgen där det dessutom finns behov av teckenspråkig omsorg. Man hävdar att personalen även behöver kunna prata svenska vilket innebär att döva inte får jobb! Jag anser att det är en fråga om vilja och hur man organiserar sig.

Många döva blir mycket isolerade när de blir äldre. Det är synd och då speciellt i Örebro där det bör finnas underlag för att ha ett boende för teckenspråkiga äldre. Ett sådan alternativ skulle innebära en högre kvalité för de äldre och att döva med relevant utbildning får jobb. Detsamma gäller för döva med funktionsnedsättning som skulle få ett betydligt bättre liv om kommunen, eller någon annan, tänkte på att ”samla ihop dem” i ett boende med teckenspråkig personal.

Viktigt att veta är att teckenspråk inte bara är ett språk, det är också en kultur som man måste förstå och sätta sig in i för att på ett bra sätt kunna kommunicera med döva människor. Just detta missar vi hörande ofta.

Sveriges Dövas Riksförbund

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar