måndag 19 januari 2015

Överskriden budget

Politik är att prioritera och just nu är diskussionen igång huruvida det var klokt att investera i en SM-vecka för vinteridrotter i Örebro eller om pengarna istället borde ha gått till annat.

Nya Moderaterna i Örebro var tveksamma redan år 2012 när ärendet var uppe i Kommunstyrelsen för beslut första gången. Vi sa då nej till att spendera 3 miljoner på en ansökan om SM-veckan samt till att lägga 13 miljoner i investeringsbudgeten på skidstadion mm. Vi ansåg att pengarna istället skulle gå till vård, skola och omsorg.

Hos oss fanns dessutom en misstanke att pengar inte skulle räcka. Vilket vi just nu ser, då slutnotan verkar hamna på 29-35 miljoner. Det är ju inte så lätt att dra i handbromsen när projektet är igång och alla så gärna vill att arrangemanget ska bli så bra som möjligt…

Jag är en varm förespråkare av idrott, fysisk aktivitet och rörelse. Dessutom inser jag att vi måste ha en spets för att få en bredd när det gäller idrott. Därför anser jag att samhället måste vara med och betala så att människor, och då främst unga, ska få tillgång till idrott. Jag kan också inse värdet för en stad i Örebros storlek att ha bra idrottare och idrottslag vilket innebär att kommunen till en viss gräns bör stötta idrotten.

Men. Politik är att prioritera. Vi som handhar Örebroarnas skattepengar måste hantera och fördela pengarna klokt. Vi måste ha förmågan att se helheten. Och vi måste ta beslut om hur mycket pengar som ska satsas på barnen, på skolan, på omsorgen av våra äldre, socialtjänsten, Kvinnohuset, snöröjning, kultur, parker, idrotten, arrangemang mm mm.

Vad jag stör mig på är att vi gång på gång ser hur välfärden nedprioriteras och krävs på besparingar medan projekt typ SM-veckan tillåts överskrida sin budget med hur mycket som helst. Det är en grov felprioritering av de styrande Socialdemokraterna i Örebro kommun!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar