fredag 27 mars 2015

Barn som rör sig lär sig mer

Jag är övertygad om att barn i skolan behöver röra sig för att lära sig. Detta är bevisat i en långtidsstudie i Skåne det s.k. Bunkefloprojektet och jag vill att eleverna i Örebro, likt eleverna i Bunkeflo, ska få en timmes organiserad fysisk aktivitet varje skoldag.

Jag vill först testa detta på ett par skolor för att sedan permanenta en timmes fysisk aktivitet för eleverna i Örebros grundskolor. Jag anser att det är värt att utöka skoldagen för att få detta till stånd.

Under veckan har frågan aktualiserats i olika vinklar i lokal media. Radio Örebro rapporterar om elever som riskerar att få fysiska besvär av idogt användande av datorer och Ipads. På NA:s ledarsida skriver idag Dennis Thunell Karabegovic om sin, och många andra elevers, ångest inför skolidrotten.

Nu var det länge sedan jag var på en jumpalektion så jag vet inte riktigt hur sann analysen är att idrottsämnet behöver renoveras. Vad jag dock vet är att idrottsämnet många gånger är styvmoderligt behandlat på skolan. Är det något extra som ska göras under skoldagen så är det enkelt att det inkräktar på just idrottsämnet. Jag tror att idrottsämnet behöver uppgraderas och få en status lika viktig som matte och svenska. Jag håller med Dennis i hans oro i och kring idrottslektionerna. Mer kan göras för att elever ska känna sig bekväma och trygga i omklädningsrum och på idrottslektionerna

Mer rörelse i skolan är än viktigare nu när datorer används både på fritid och i skolan. Det är allt för många barn och unga som sitter alldeles för mycket stilla. Elever måste få kunskap om varför det är viktigt att röra på sig och de måste få testa på många olika sätt att röra på sig. Här tror jag att mer kan göras både på fritids och i skolan genom samarbete med idrottsrörelsen.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar