onsdag 2 september 2015

Kunskapen sitter inte i väggarna

Idag basunerar Örebros politiska majoritet ut ”nyheten” att de satsar på skollokaler i Örebro. Det är bra och vi Moderater säger ja. Det är t.o.m. så att vi tidigare lagt förslag på större och snabbare satsningar på renovering av våra skolor…

Radio Örebros vinkling är att kommunen i.o.m. detta ökar sin låneram – Jag menar att det är helt OK att låna pengar till renovering och bygge av skolor. Men jag säger nej till att öka kommunens låneram genom att köpa vindkraftverk. Att äga och driva vindkraftverk ingår enligt min mening inte i det som kommunen ska göra.

Satsningen på att renovera och bygga skollokaler är självklar, något vi måste göra och något vi är överens om. För mig är dock satsningen på skolans innehåll viktigare. Detta missar Örebros socialdemokrater när de pratar skola. I deras värld verkar kunskapen bokstavligen sitta i väggarna.

Verkligheten ute på skolorna i Örebro är dåliga kunskapsresultat, stora klasser och lärare vars arbetsbelastning många gånger är orimlig. Skolorna beläggs år efter år med besparingar vilket gör att mycket tid går till att få ekonomin att gå ihop och det är en ständig kamp för att klara elever som har behov av särskilt stöd.

Nej, om några reella satsningar på skolan i Örebro pratade inte Socialdemokraterna idag….

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar