fredag 28 augusti 2015

Frihet att älska vem du vill

Det är Pridevecka i Örebro och imorgon lördag går Nya Moderaterna under parollen ”frihet att älska vem du vill” i Örebros Prideparad. Vi går för att vi tror på människors lika värde och för att det är viktigt att vi alla påminns om att även vi i Sverige har ett jobb kvar att göra vad gäller just HBTQ-personer. Vi går med stolthet över att vårt parti under flera år har tagit ett tydligt ställningstagande för alla människors rätt att vara den man är och älska vem man vill.

Som sjätte största stad i Sverige har Örebro och vi ansvariga politiker ett stort ansvar. Vi måste se till att alla människor som bor och som väljer att bosätta sig här känner sig trygga oberoende vilken läggning, kön eller etnicitet man har.

Den upplevda tryggheten är viktigt för människors trivsel i en stad. I detta spelar också inställning och attityder en stor roll. Nya Moderaterna är tydliga i vår ståndpunkt. Ett deltagande i Örebros Prideparad är för oss ett sätt att visa att vi är för alla människors rätt att älska vem man vill samt att vi förespråkar ett normkritiskt förhållningssätt.

Nya Moderaterna har under sin tid vid regeringsmakten genomfört ett antal bra reformer för HBTQ-personer. Könsneutrala äktenskap blev verklighet 2009, avskaffandet av tvångssterilisering för den som vill genomgå könsbyte gick igenom 2013 och vi såg till att få en ny förenklad könstillhörighetslag i Sverige tillsammans med en ny enhetlig diskrimineringslag. Nästa steg är att göra surrogatmödraskap lagligt i Sverige, något som Anna Kinberg Batra öppnade upp för under Stockholm Pride tidigare i augusti.

Ännu finns det mycket som behöver göras för att förbättra HBTQ-personers ställning i Sverige och Örebro. Tryggheten är för oss central och vi driver därför en tydlig linje mot hatbrott. Vi måste bekämpa diskrimineringen, homofobin och liknande former av intolerans i samhället.

Imorgon deltar Nya Moderaterna i Prideparaden för att öppet visa att vi står bakom HBTQ-personer i Örebro. Vi deltar för att vi värnar trygghet och frihet samt att vi tror på människors rätt att älska precis vem man vill oberoende av kön.


Bra inspel på ledarsidan i NA

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar