söndag 23 augusti 2015

Ta signalerna på allvar

Lagom till skolstarten kom Friends med sin rapport ’Ett trygghetslyft för skolan’ och de publicerade sina främsta förslag på åtgärder på DN-debatt. Att mer än 60000 elever utsätts för mobbning i den svenska skola och att nivån har varit konstant i 20 år är siffror vi måste ta på allvar.

Friends föreslår för det första att lärarutbildningen ska genomsyras av normkritik. Jag håller med om att skolan måste bli bättre på att ha ett normkritiskt förhållningssätt och därmed skapa en mer inkluderande miljö. Lärare måste ha denna kunskap och visst är det bra att uppmärksamma det under lärarutbildningen.

Jag var på en föreläsning som hölls av RFSL i förra veckan om just detta. För de ungdomar som inte känner sig hemma i heteronormen är just normkritiskt förhållningssätt extra viktigt. Vi måste ha en skola som lär våra barn och unga att alla människor har samma värde oavsett kön, varifrån man kommer, hur familjen ser ut eller vilken sexuell preferens man har.

Det är viktigt att varje elev känner sig välkommen i skolan och tillåts vara den hen är.

Den andra punkten som Friends lyfter fram är att de vill ha ett trygghetslyft i skolan likväl som vi har kunskapslyft. Jag kan vara beredd att hålla med även här. Ett trygghetslyft skulle lyfta upp frågan på den nivå som den hör hemma – det är ju så att en trygg elev lär sig mer. All personal i skolan måste förstå och jobba med frågan och om kommunen inte har pengar kan det vara bra att kunna få resurser från högre ort. Men riktade pengar kan också innebära att kommunpolitiker inte tar sitt ansvar utan skjuter frågan ifrån sig.

I ett möte med Friends under Almedalsveckan diskuterade jag rapporten och faran i att bara tillsätta mer resurser och sedan göra mer av det som inte fungerar… Det är just metoder och insikten hos all personal som är viktigt.

Här måste skolledarna ta sitt ansvar. Jag håller med Eva Larsson som menar att arbetet mot mobbing och kränkningar måste börja hos skolledarna. Jag anser att rektorn måste leda arbetet och de måste ge personalen tid och direktiv för hur man ska jobba med värdegrundsfrågor. Varje vuxen på varje skola ska veta vad som ska göras när en elev far illa eller känner sig kränkt. Detta ska också vara tydligt beskrivet för elever och föräldrar.

http://www.aftonbladet.se/debatt/debattamnen/skola/article21288806.ab

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar