måndag 10 augusti 2015

Prioritera förskolan i Örebro

Barnen är vår framtid och vi är många som månar om att den förskola som vi alla är med och finansierar ska vara av bästa kvalité. Så påstår sig även Marie Magnusson (KD) göra i sitt debattinlägg.

Det fokus Magnusson har är intressant - fyra veckors sammanhängande ledighet från förskolan för alla barn. Visst är det helt rimligt, vettigt och bra. Hur det ska gå till nämns dock inte i artikeln.

Ska kommunen bestämma när denna ledighet ska ske? Stänger Magnusson alla förskolor i fyra veckor? Eller ska tjänstemän ha kontroll på att varje barn är borta från förskolan i fyra veckor? Kanske vill Magnusson rent av kontrollera att det är med sina föräldrar som barnen spenderar sin ledighet?

Frågetecken är många men syftet kanske bara är att få människor att fundera kring det orimliga i att vissa föräldrar väljer att spenderar sin ledighet utan sina barn.

Vad jag tycker att Marie Magnusson missar i sin artikel är det som hon som politiker kan påverka. Att förskolan har en så bra kvalité som möjligt för alla barn, oavsett vistelsetid. Här finns mycket kvar att göra.

Först och främst skulle Magnusson kunna stoppa besparingarna på Örebros förskolor. Sedan skulle hon kunna göra något åt stora barngrupper och låg personaltäthet.

Nya Moderaterna säger nej till besparingar på förskolan och skolan i Örebro. Vi satsar 30 miljoner mer under år 2015 än den styrande majoriteten. Dessutom har vi under flera år föreslagit att Örebro kommun ska planera för färre barn per grupp i förskolan för att i slutet på denna mandatperiod vara nere i max 15 barn per grupp. Till detta har Magnusson och den styrande majoriteten i Örebro sagt nej.

Jag är övertygad om att familjerna i Örebro helst vill slippa politiker som kommer med pekpinnar och ogenomförbara förslag. Örebro behöver politiker som prioriterar resurser och ägnar sin tid till det som ger barnen en bättre förskola.


Cecilia Lönn Elgstrand (V) Ö

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar