tisdag 25 augusti 2015

M tar täten i skoldebatten

Nya Moderaterna har denna vecka en nationell skolstartskampanj – Svensk skola kan mer. Syftet är att samtala med professionen inom skolan om hur ansvarsfördelningen ser ut och hur styrningen kan fungera bättre.

Jag välkomnar detta och ser med glädje att Nya Moderaterna på område efter område leder utvecklingen av svensk politik. Regeringen är handlingsförlamad och det är viktigt att vi Moderater tar täten, utmanar och driver frågor som är viktiga för väljarna.

Skolan är en av väljarnas viktigaste frågor – människor anser att barnen är vår framtid och som ett led i det inser man att skolan är viktig.

Ansvarsfrågan för skolan är delad mellan stat och kommun vilket allt för ofta blir otydligt och leder till brister som drabbar elever. Här vill vi moderater få ordning – det handlar exempelvis om att vidareutbildning av lärare måste fungera så att varje elev möts av en kompetent pedagog. Att statsbidrag kommer de skolor till del som behöver det är av största vikt.

Vi vill också lägga ett större ansvar på Skolinspektionen att agera när skolor inte fungerar. Ett kunskapskontrakt ska kunna skrivas där skolor får möjlighet, med hjälp och resurser från Skolverket, att bli bättre.

Dessa samt fler förslag pekar alla på att skolan måste se till varje elev får rätt förutsättningar att klara kunskapsmålen. Här har huvudmän och stat ett delat ansvar vilket måste vara tydligt och väl definierat.

Expressen
moderat.se

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar