torsdag 26 november 2015

Föräldrars inställning till skolan gör skillnad

Elever vars föräldrar har en akademisk examen klara svensk skola allra bäst. Detta är ett faktum och en utmaning för oss alla som engagerar oss för att skolresultaten ska lyfta.

Idag påtalade Lärarnas riksförbund att nyanlända ofta hamnar i skolor där eleverna kommer från studieovana hem och därmed har den största utmaningen. Slutsatsen som dras är att de nyanlända därmed får ännu en nackdel och sämre chans att klara sig med fullgoda betyg genom svensk skola.

Jag tror dock inte att vi ska stirra oss blinda på föräldrarnas utbildningsbakgrund. Vi ska titta på föräldrarnas engagemang. Det är engagemanget vi ska påtala och stötta.

Troligen är det så att om man har en akademisk examen så anser man att skolan är viktig och överför detta på sina barn. Man engagerar sig, talar om att skolan är viktig, har höga förväntningar på sitt barn och man ser till att ens barn får relevant stöd i sina studier. Med denna stöttning klarar sig barnet bra i skolan.

Jag är övertygad om att föräldrar oavsett utbildning på samma sätt kan vara ett stöd för sina barn. Jag tror att om en förälder visar engagemang, stöttar, tror på sitt barn och har höga förväntningar på att barnet ska klara skolan så gör det en enorm skillnad.

Tänk om vi kunde få alla föräldrar att förstå hur viktiga de är för sina barns skolgång. Tänk om alla talade väl om skolan och inpräntade i sina barn att de kan lyckas om de försöker och har rätt inställning till skolarbetet.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar