onsdag 16 december 2015

Omklädningsrummen i Örebros skolor ska vara trygga

Idag skriver Christer Olsson på NA debatt om kränkningar mellan elever i skolan och då främst i samband med idrottslektionerna. Jag är övertygad om att artikel griper tag i fler än mig.

Vi har alla gått i skolan, vi kommer ihåg situationen i omklädningsrummet före och efter lektionerna i idrott och de flesta av oss kan föreställa oss hur utsatta många barn och unga är just där. Hur elever ser varandras svagheter och hur stöddiga, självsäkra tjejer och killar nyttjar utsattheten och trakasserar sina klasskamrater på mer eller mindre avancerade sätt.

Jag håller med Christer Olsson, barn kan vara grymma och detta måste skolan vara medveten om och göra allt för att förebygga och förhindra. Jag brukar säga att all personal i skolan ska jobba med sin värdegrund varje dag. Detta gäller såklart även i idrottens omklädningsrum.

Det som rekommenderas i artikeln kan, enligt min mening, inte vara svårt att få till. Att det alltid finns en vuxen i omklädningsrummet före och efter lektionen. Att förbjuda mobiler med kameror. Att det är rent och snyggt samt att det finns möjlighet att duscha bakom ett draperi.

Att kunna duscha i enskildhet är på gång i Örebro efter initiativ från elever. Det kommer successivt införas i de kommunala skolorna vilket avsattas vissa pengar till i politiks enighet.

Hur det ligger till med de andra förslagen ska jag ta reda på. Är svaren inte tillfredsställande kommer kraven från oss Moderater vara att åtgärder för en trygg situation i Örebroskolornas omklädningsrum sker omgående.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar