måndag 21 december 2015

Reformer för att stärka skolan

Som kommunal skolpolitiker är det med glädje jag konstaterar att Nya Moderaterna nu tar ett nödvändigt steg framåt i svensk skolpolitik. I förra veckan höll Anna Kinberg Batra sitt Jultal och hon la ett stort fokus på skolan – Svensk skola ska ställa tydliga kunskapskrav på eleverna och möta varje elev med höga förväntningar. Samtidigt påpekade Anna att elever och föräldrar måste förstå att skolarbete handlar om att anstränga sig.

Flyktingsituationen tog plats i jultalet. Vi måste se till att nyanlända elever får en bra start. Tydliga kunskapsmål ska finnas för elever i förberedelseklasserna så att de är väl rustade innan de kommer till en ordinarie klass. I Örebro ligger vi väl framme – det finns stor kunskap i organisationen om hur elever med annat modersmål än svenska ska undervisas. Vår utmaning är att varje lärare ska få ta del av detta i sin kompetensutveckling. Att jobba språkutvecklande är bra för alla elever.

Jag välkomnar inställningen att elever ska klara kunskapskraven i en årskurs innan de går vidare till nästa och att lärare ska få ett större mandat att avgöra detta. I skolan i Stora Mellösa säger man bonusår – elever som behöver mer tid på sig för att lära sig allt kan få ett bonusår.
Att slussa oförberedda elever vidare i systemet är att göra dem en björntjänst.

Ett annat viktigt budskap är att vi måste sluta spara på skolan – Vi måste förstå att resurser kommer krävas för att alla elever ska klara skolans kunskapsmål. Moderaterna på riksplanet lovar att inga besparingar ska påverka skolan – Jag lovar att när vi Moderater får vara med och styra Örebro så kommer vi freda skolan från besparingar.


Moderaternas förslag på reformer i skolan

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar