tisdag 8 mars 2016

Möjliggör för fler elever att känna glädjen i fysisk aktivitet

Att svenska elever behöver få mer av rörelse och idrott i skolan uppmärksammas nu på SVT. Detta är bra! SVT påvisar att svenska elever ligger dåligt till i antalet timmar som de får undervisning i ämnet idrott och hälsa om man jämför med andra länder i EU. De kopplar även ihop idrott och rörelsens betydelse för skolresultaten.

Jag har under flera år påtalat att elever i Örebro borde få en timmes fysisk aktivitet per dag i skolan.

Det har i Bunkefloprojektet bevistas att just detta har verkning på skolresultaten. Därför anser jag att även elever i Örebros skolor ska få denna möjlighet. Men S säger nej! De vill inte ens genomföra det test, på en eller flera skolor under ett år, som vi Moderater har föreslagit.

Och under tiden försämras skolresultaten i Örebro…

Det pågår något av en hälsotrend i Sverige och har så gjort i flera år. Det senaste är att framgångsrika personer allt oftare framhåller sin löpning och annan fysisk aktivitet som man håller på med. Vacker, hälsosam och framgångsrik är en livsstil.

Men detta är ännu en liten del av befolkningen. I verkligheten är den stora andelen svenskar allt mer stillasittande och följden blir att fetman och ohälsan ökar.

För mig är skolan nyckeln. Lär vi barnen att känna glädjen i att ha kroppskontroll och att vara fysiskt aktiva så kan vi trycka på startknappen till en hälsosammare livsstil. Att ge vare elev en timmes fysisk aktivitet per dag är en klok satsning för bättre folkhälsa med bonusen att eleverna på ett bättre sätt kommer klara skolans teoretiska ämnen.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar