torsdag 3 mars 2016

Prioritera giftfria miljöer för våra barn

Politik är att prioritera. Ofta är detta politikers dilemma då det finns så mycket vi vill och pengarna inte alltid räcker till det som behöver göras. Då gäller det att jobba strategiskt, se till att ha bra underlag för sina beslut och noga studera konsekvensen av de alternativ man har. Jag påstår att detta sker varje år inför de olika budgetalternativ som partierna tar fram.

Just nu har vi ett angenämt ärende på Kommunstyrelsens bord - 17,9 miljoner, som kommer från återbäring på AFA-försäkring, ska fördelas. Men även detta kan vara svårt. Pengarna är tillfälliga (de kommer inte igen) och kan därför inte läggas på exempelvis fler lärare vilket skapar kostnader under flera år.

I förslaget på fördelning ska 10 miljoner gå till kompetensutveckling av skolpersonal och chefer, 6,9 miljoner till sociala investeringar och 1 miljon till giftfri miljö i förskola och skola.

Allt är bra men vi Moderater menar att pengarna kan fördelas smartare.

Vi vill att 4 av de 10 miljonerna till kompetensutveckling ska destineras till ledare och planerare inom hemvården och att resterande 6 miljoner går till skolpersonal enligt ursprungsförslaget.

Vi har problem med att få till den kommunala hemvården och det beror till stor del på brister i styrning, planering och logistik. I den omorganisation som nu görs behövs en satsning på kompetensutveckling så att förändringarna får rätt effekt. Detta är nödvändigt för att Örebro ska lyckas med ambitionen att få Sveriges bästa äldreomsorg – det är våra äldre värda!

Vidare anser vi att det är klokt att ge förskolan och skolan en rivstart i arbetet med att byta ut möbler, madrasser, tallrikar mm för att skapa en giftfri miljö för våra barn i förskolan och skolan. Vi vill destinera 7,9 miljoner till detta.


Pressmeddelande

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar