torsdag 25 februari 2016

Varje elev som inte klarar skolan är ett misslyckande

Att få varje elev genom skolan med fullgoda kunskaper är det uppdrag som kommunen i egenskap av huvudman för skolan har. Ansvar för detta ligger på de lokala politikernas axlar.

Ute på varje enskild skola är uppdraget självklart olika svårt beroende på elevernas socioekonomiska bakgrund, den dynamik som elevmixen skapar, vilka lärare man har och inte minst vilket ledarskap som styr det dagliga arbetet. Men har man dessa parametrar klart för sig vet vi idag vad som ska göras och rent krasst är det bara att kavla upp ärmarna, tillsätta rätt resurser och börja arbeta!

Politikens roll är att prioritera resurser till skolan, sätta mål för skolans verksamhet och följa upp. Här har Örebros socialdemokratiska styre fallerat år efter år. Man sparar på skolan, målen är för många och för otydliga samt att uppföljningen därmed inte får rätt effekt.

För att prata klartext har skolan under många år inte varit tillräckligt viktig för Socialdemokraterna.

I Örebro har vi dessutom ett stort problem med segregationen. I Vivallaskolan har detta, i kombination med den otydliga politiken från Socialdemokraterna, fått skolan att misslyckas med alldeles för många elever.

Nu är vi eniga i Örebropolitiken om att göra ett radikalt grepp – Vi flyttar högstadiet från Vivallaskolan och sprider eleverna på ett antal andra högstadieskolor. Därmed ges fler elever från Vivalla förutsättningar att klara sig undan det utanförskap som för många varit följden av skolans misslyckande.

Vi måste komma ihåg att det aldrig är elevens fel – det är skolans uppgift att skapa förutsättningar för varje elev att lyckas.

Örebro har inte klarat av att ge eleverna i Vivallaskolan den skolgång de förtjänar – Därför är dagens besked bra för Örebro.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar