måndag 22 februari 2016

Lyckad integrering handlar om medmänskligt engagemang

I Sverige och Örebro finns det många människor som har svårt att komma in på arbetsmarknaden. Besvärligast är det för utrikes födda, människor äldre än 55 år, de med en funktionsnedsättning och de med kort utbildning. Denna grupp är stor och kommer under kommande år att växa. Vi måste göra mer för att dessa människor betydligt snabbare ska komma in på arbetsmarknaden.

För att lyckas krävs det åtgärder från politiken. Exempelvis att möjliggöra för fler enkla jobb, erbjuda relevanta utbildningar, ha ett skattesystem som gynnar att gå från bidrag till jobb och forma regler som underlättar för arbetsgivare att anställa.

För de som av olika anledningar kommer till Sverige från andra länder anser jag att tydlighet om vad som gäller och vad som förväntas är bra. De allra flesta som tagit sig ända hit är företagsamma och vill inget hellre än att få förståelse för var de har hamnat och börja sitt nya liv med jobb, utbildning och egen försörjning.

Därför är Nya Moderaternas förslag om en skärpt samhällsorientering för nyanlända bra. Att göra denna utbildning obligatorisk och på riktigt med avslutande test tycker jag är rimligt.

Men det räcker enligt min mening inte med att kommun och stat gör det möjligt för människor från andra länder att lära sig språket, förstå Sverige och komma i egen försörjning. En verklig integrering i det svenska samhället kräver mer.

Vi måste bli fler som engagerar oss i våra nysvenskar på ett medmänskligt sätt. Fler som säger hej, som engagerar sig i samtalsgrupper, som bjuder in till den svenska gemenskapen i idrottsföreningar, kyrkor och grannsamvaro. Klarar vi det så får vi en reell integration.

Själv är jag med i en samtalsgrupp via Rotary. Vi träffar en grupp SFI-studenter, som har en akademisk bakgrund, för samtal på svenska. Vi har trevligt och för både studenterna och oss rotarianer betyder detta massor – främst för att vi skapar förståelse för varandra.

Vi som har bott här länge, kan språket och förstår hur Sverige fungerar behöver dela med oss av det. Jag tror att det är just det som en lyckad integrering handlar om – ett personligt och medmänskligt engagemang.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar