torsdag 11 februari 2016

Garantera Örebros elever trygghet i omklädningsrummen

För mig är arbetet för en stad där människor känner sig trygga viktigt. Detta gäller även inom skolans område då jag är övertygad om att trygga elever lär sig mer. Därför är det viktigt att all personal som jobbar inom skolan varje dag jobbar med värdegrundsfrågor.

Diskussionen med elever om vad som är OK och vad som inte accepteras i skolan är viktigt för att skolan ska bli en trygg och lugn plats för alla.

Ett ställe i skolan som för många elever känns otrygg är omklädningsrum och duschutrymmen. De som av olika skäl inte vill klä av eller om sig inför andra känner sig där extra utsatta. Det är även en situation som kan utnyttjas av elever till att utsätta sina skolkamrater för olika former av trakasserier.

Idag, när nästan varenda elev har en mobiltelefon har det dessutom tillkommit risken att någon i smyg tar bilder eller filmar i omklädningsrummet eller duschen… Pratar skolan med eleverna om det? Finns det en medvetenhet och strategi för att undvika denna typ av kränkning?

Skolan ska vara en trygg plats för barn och ungdomar, och ansvaret för detta ligger hos personalen och de vuxna som vistas i skolans lokaler. Värdegrundsarbetet ska genomsyra alla delar av skolans verksamhet, även idrottens omklädningsrum.

Ett sätt att garantera att omklädningsrummen blir en trygg miljö är att skolan ser till att det alltid finns en vuxen närvarande både före och efter idrottslektionerna. Det vore också bra om vi kan ordna så att det går att duscha bakom ett draperi eller i ett separat duschrum. Att förbjuda mobiltelefoner med kameror är för mig en självklarhet.

Idag lyfter vi Moderater denna fråga på Grundskolenämndens möte. Vi vill ge förvaltningen i uppdrag att undersöka hur skolorna garanterar elevers trygghet i omklädningsrummen.Inga kommentarer:

Skicka en kommentar