måndag 14 mars 2016

Invandringens betydelse för skolresultat

All nedgång i svenska elevers skolresultat kan inte skyllas på invandringen. Dock visar Skolverkets rapport ”Invandringens betydelse för skolresultaten” att vi måste göra mer för att nyanlända elever ska klara skolan.

Exempelvis måste en bra kartläggning av varje elev göras när nya elever kommer till Sverige. Detta för att se vilka kunskaper eleven har, var i det svenska skolsystemet eleven ska börja och vilka eventuella extra insatser som behöver göras. Här ligger Örebro bra till i sitt sätt att jobba – Vi har ett bra mottagande och kartläggning innan eleven kommer ut till sin ordinarie skola.

Vad som brister i Örebro är att resurserna till skolan minskar för varje år. Ansvar för besparingarna har Socialdemokraterna som under de senaste 4-5 åren valt att prioritera Örebroarnas skattemedel på annat än skola.

Att höja kvalitén i undervisning är centralt och Skolverkets rapport visar hur speciellt viktigt det är för elever med utländsk bakgrund. Yrkesskickliga lärare måste få rätt förutsättningar och kompetensutveckling för att kunna möta varje elev i skolan. Vi måste också på ett bättre sätt lyckas knyta de skickligaste lärarna till skolor där vi har de största utmaningarna.

Sedan är frågan om det är rimligt att bedöma de elever som varit endast några få år i Sverige på samma sätt om de elever som gått hela livet i svensk skola. Vi vet dock att det finns elever som klarar skolan trots att de kommit hit på högstadiet. Jag tycke att vi måste lära av dessa goda exempel. Vad har skolan gjort i de fall där man lyckas?

Vad vi också vet är att ett språkutvecklande arbetssätt är bra för nyanlända elever och även för ”svenska” elever.

Vad som vore bra är att införa tydliga kunskapskontroller för nyanlända elever så att varje elev kan få hjälp utifrån sina individuella behov. Även detta skulle vara bra för ”svenska” elever.

Viktigt är också att nyanlända elever inte stannar upp i sin kunskapsresa bara för att de inte kan språket – matematik och kemi kan man läsa på arabiska likväl som på svenska. Här skulle våra nysvenskar med pedagogiska kunskaper kunna vara till stor hjälp i svensk skola.


NA

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar